Terapia widzenia

Terapia widzenia polega na usprawnianiu narządu wzroku, czyli na rozwijaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem poprzez zastosowanie różnych ćwiczeń. Proces ten rozpoczyna się od badania optometrycznego, w czasie którego określony zostaje typ zaburzenia, jego zaawansowanie oraz rokowania co do skuteczności terapii. Następnie dobierany jest odpowiedni zestaw ćwiczeń usprawniających dostosowany do potrzeb i wymagań pacjenta.
Terapia widzenia jest dedykowana w szczególności dla osób:
z zaburzeniami akomodacji - czyli brakiem ostrości widzenia podczas przenoszenia wzroku na przedmioty znajdujące się w różnych odległościach,
z zezami lub foriami ( zezami ukrytymi), niedowidzeniem, tłumieniem
odczuwających dolegliwości w czasie prac wzrokowych, np. bóle oczu, głowy, senność, zmęczenie przy czytaniu, pieczenie oczu, niechęć do prac wzrokowych, zawroty głowy, widzenie podwójne, problemy z widzeniem przestrzennym.
Terapia widzenia pozwala na korygowanie zeza lub na odpowiednie przygotowanie do interwencji chirurgicznej na oku zezującym, jeśli ćwiczenia wzrokowe nie są wystarczające.


 

Terapia widzenia