Badanie wzroku

W naszym gabinecie można codziennie  skorzystać z badania wzroku wykonywanego przez wykfalifikowanego i doświadczonego  optometrystę  mgr inż. Agatę Nieckarz- Fojcik (NO10309). Jest Ona absolwentem Politechniki Wrocławskiej, studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, regularnie uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach . Jest członkiem PTOO. 

Czym dokładnie zajmuje się optometrysta ? 

Bada oczy pacjentów w celu oceny zdrowia narządu wzroku, określa charakter i zakres problemów związanych ze wzrokiem. Ocenia funkcje wzroku używając wyspecjalizowanych urządzeń do pomiaru ostrości wzroku. Mierzy ciśnienie wewnątrzgałkowe, grubość rogówki. Konsultuje się z  okulistami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia oraz kieruje do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie. Wykrywa i diagnozuje zaburzenia ruchów gałki ocznej i wady widzenia dwuocznego oraz planuje i realizuje programy rehabilitacji.

Dobiera i przepisuje okulary korekcyjne, soczewki kontaktowe i inne pomoce wzrokowe.  


W każdy czwartek przyjmuje u nas lekarz okulista. Badanie okulistyczne obejmuje pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka, ocenę przedniego odcinka oka, pomiar refrakcji. Raz w miesiącu  wykonujemy badanie OCT.Badanie wzroku