Badanie wzroku

Badanie wzroku w naszym gabinecie wykonywane jest codziennie przez wykwalifikowanego optometrystę (NO10309) Agatę Nieckarz- Fojcik. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Jest członkiem PTOO. Współpracuje z lekarzem okulistą. Badanie okulistyczne wykonywane jest w każdy czwartek i obejmuje: pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka, ocenę przedniego odcinka oka, pomiar refrakcji. Wykonujemy także OCT. Badanie optometryczne składa się z  pomiaru refrakcji oraz badań uwzględniających proces widzenia m.in.: pomiar forii horyzontalnej, wertykalnej, widzenie obuoczne, sprawność akomodacji i konwergencji, widzenie stereoskopowe.


Badanie wzroku